Min Huvudvärk

Ordlista

 

Antiemetika

Medicin som används för att lindra illamående och eventuella kräkningar

Analgetika och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

Allmänna smärtstillande medel som används för lindring av mild till måttlig smärta

Aura

Symtom som uppträder i fasen före huvudvärk som kan rubba balans, muskelkoordination, sinnesintryck, tal eller syn

Hortons huvudvärk

En huvudvärk av allvarlig intensitet och med smärta centrerad runt ögonhålan

Tidiga varningstecken

En uppsättning symtom som utvecklas före huvudvärksdelen av ett migränanfall

Emotionella symtom

Symtom på ett migränanfall som påverkar ditt humör eller din sinnesstämning

Ergotaminer

En särskild migränmedicin som kan användas för måttlig till svår migrän.

Beredning

En term som används för att beskriva de olika former ett visst läkemedel kan finnas i (t.ex orala tabletter, nässpray, självupplösande tabletter eller injektioner)

Huvudvärksfas

Huvuddelen av ett migränanfall där det överväldigande symtomet oftast är en bultande, huvudvärk på ena sidan av huvudet

Huvudvärk vid överdriven användning av läkemedel

En daglig huvudvärk som vanligtvis inträffar som en komplikation till en redan befintlig huvudvärkssjukdom, vanligen migrän eller spänningshuvudvärk

Migrän

En återkommande, allvarlig och ibland handikappande huvudvärk. Kännetecknas av en bultande huvudvärk på ena sidan av huvudet och med eventuellt illamående och känslighet för starkt ljus/buller

Migränspecifik medicin

Mediciner som har utvecklats för att behandla vissa typer av neurovaskulär huvudvärk (t.ex. migrän och Hortons huvudvärk)

Icke-specifik medicin

Mediciner som används för att behandla en rad smärttillstånd

Receptfri medicin

Läkemedel som kan säljas direkt till konsumenten utan att det behövs ett recept

Migränfaser

De olika stadierna i ett migränanfall

Fysiska symtom

Symtom på ett migränanfall som drabbar olika delar av kroppen

Fasen efter huvudvärk

Efter att huvudvärksfasen i ett migränanfall har lagt sig kan den drabbade uppleva fortsatta symtom under denna fas

Fasen före huvudvärk

Innan huvudvärksfasen i ett migränanfall utvecklas kan den drabbade börja uppleva några tidiga symtom som kan tyda på att ett migränanfall har börjat. Detta är också den mest effektiva tidpunkten att inta medicin

Spänningshuvudvärk

Huvudvärk med mild till måttlig smärta, känns ofta som en trängande, pressande smärta på båda sidor av huvudet

Triggerfaktor

En faktor som orsakar överreaktionen i den drabbades hjärna som senare kan leda till ett migränanfall

Triptan

En migränspecifik medicin som behandlar både huvudvärken och de andra symtomen i samband med ett migränanfall

Referenser 
Referenser

Cady R, Schreiber C, Farmer K, et al. Primary Headaches: A Convergence Hypothesis. Headache. 2002;42:204-216

Coppola G, Pierelli F and Schoenen J. Is the cerebral cortex hyperexcitable or hyperreponsive in migraine? Cephalalgia 2007;27:1429-1439

Diamond M and Cady R. Initiating and optimizing acute therapy for migraine: the role of patient-centered stratified care. Am J Med. 2005;118(suppl1):18S-27S

Evers S, Afra J, Frese A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine – revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-981

Ferrari MD. Migraine. Lancet. 1998;351:1043-1050

Goadsby PJ, Lipton RB and Ferrari MD. Migraine – Current Understanding and Treatment. N Engl J Med. 2002;346:257-270

Kelman L. The triggers or precipitants of the acute migraine attack. Cephalalgia 2007;27:394-402.

Mannix LK. Relieving migraine pain: Sorting through the options. Cleve Clin J Med. 2003;70:8-28

Steiner TJ, Paemeleire K, Jensen R et al. European principles of management of common headache disorders in primary care. J Headache Pain. 2007;8(Suppl1):S3-47

World Health Organisation. Lifting The Burden.

http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Symptoms.aspx (accessed 15.06.10)