Min Huvudvärk

Migränfaser

För att kunna hantera migrän på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå de olika faserna av ett migränanfall och att vara medveten om tidiga symtom som alltid inträffar före din huvudvärk. Som du kan se i bilden nedan kännetecknas ett migränanfall av tre faser: före huvudvärk, huvudvärk och efter huvudvärk.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vidta åtgärder tidigt

Vissa människor bara "väntar och ser" om deras symtom utvecklas till en svår migrän innan de vidtar ytterligare åtgärder. Det finns belägg för att ju längre ett migränanfall har fått utvecklas, desto mindre effektiv är behandlingen. Om du dröjer med behandlingen är det mindre troligt att du blir fullständigt befriad från din migrän och det kan leda till längre och kraftigare smärta. Om du är medveten om dina tidiga varningssignaler och vidtar tidiga åtgärder kommer det att hjälpa dig att hantera migränanfallet.

Referenser 
Referenser

Cady R, Schreiber C, Farmer K, et al. Primary Headaches: A Convergence Hypothesis. Headache. 2002;42:204-216

Cady RK. Treating an Acute Attack of Migraine. Headache 2008;48:1415-6

Ferrari MD. Migraine. Lancet. 1998;351:1043-1050

Foley KA, Cady R, Martin V et al. Treating Early Versus Treating Mild: Timing of Migraine Prescription Medications Among Patients With Diagnosed Migraine. Headache 2005;45:538-545

Gallagher RM and Cutrer FM. Migraine: Diagnosis, Management, and New Treatment Options. Am J Manag Care 2002;8:S58-S73

Gallagher RM and Kunkel R. Migraine Medication Attributes Important for Patient Compliance: Concerns About Side Effects May Delay Treatment. Headache 2003;43:36-43

Kelman L. The postdrome of the acute migraine attack. Cephalalgia. 2005;26:214–220

Mannix LK. Relieving migraine pain: Sorting through the options. Cleve Clin J Med. 2003;70:8-28

Nachit-Ouinekh F, Chrysostome V, Henry P et al. Variability of reported headache symptoms and the diagnosis of migraine at 12 months. Cephalalgia. 2004;25:117-123

Rothrock JF. Acute Migraine: Treating Early. 2009. Headache. 2009;49:635-6

World Health Organisation. Lifting The Burden

http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Symptoms.aspx (accessed 15.06.10)

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player